Qlicks

Privacyverklaring Qlicks

Laatst bijgewerkt: 24-1-2024

Qlicks hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, delen en beschermen. We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Verzamelde informatie

Qlicks kan de volgende informatie verzamelen:

1.1 Persoonlijke informatie: Naam, contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, en andere identificerende informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

1.2 Apparaatinformatie: We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen over het apparaat waarmee u toegang heeft tot onze diensten, zoals IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en andere technische informatie.

1.3 Gebruiksgegevens: We kunnen informatie verzamelen over uw interacties met onze diensten, zoals bezochte pagina’s, de duur van uw bezoek, en andere gebruikspatronen.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

2.1 Het leveren en verbeteren van onze diensten.

2.2 Het personaliseren van uw ervaring en het aanpassen van de inhoud die aan u wordt getoond.

2.3 Het beantwoorden van uw vragen en het verlenen van klantenservice.

2.4 Het verzenden van periodieke e-mails met betrekking tot onze diensten.

Delen van informatie

Wij delen uw informatie niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

3.1 Met uw toestemming: We delen uw informatie alleen met derden als u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen.

3.2 Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie delen in reactie op gerechtelijke bevelen, wettelijke procedures of andere wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van gegevens

Qlicks neemt redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

Neem contact met ons op, voor eventuele verzoeken met betrekking tot uw gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Qlicks behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, en de datum van de meest recente update zal bovenaan de verklaring worden vermeld.

Neem voor vragen over deze privacyverklaring contact met ons op via.